Vandværker

DVN har opbygget erfaringer fra mange hundrede enkeltsager rundt om på landets vandværker. Igennem årene er vi kommet vidt omkring.

De mange forskellige sager har ført til udviklingen af mange forskellige værktøjer og løsningsforslag. Men de mange fællesnævnere, vi er stødt på hen ad vejen, har muliggjort, at vi har kunnet koncentrere indsatsen omkring især fire vigtige opgaver:

1. Tilstandsrapporter med forslag til handlingsplaner
2. Egenkontrol for bakterier
3. KUV – Ledelssystem (Kollektiv Udvidet Vandværkspasning)
4. Vandværkets hjemmeside
5. Teknisk hjemmeside – www.mitdrikkevand.dk.
6. Kurser på og om eget vandværk
7. Teknisk sekretariat

Se mere under produkter her på siden.