Vandråd

I samarbejdet med vandrådene tilbyder DVN forskellige former for teknisk assistance.

Herning Vandråd – samarbejde mellem kommunens vandværker
Herning vandråd havde i nogen tid arbejdet på en fælles kommunal beredskabsplan, hvor vandværkernes egne lokale beredskabsplaner skulle implementeres i, så det fungerede som en helhed.

Herning Vandråd tog kontakt til DVN vedr. opgaven. DVN tilbød en fælles hjemmeside for Herning Vandråd, hvor beredskabsplanen kunne opsættes som et punkt. Herning Vandråd har nu fået oprettet en hjemmeside – www.herningvandraad.dk – der indeholder generelle oplysninger om vandrådets opgaver, bestyrelsen, juridiske dokumenter, referater fra møder samt den elektroniske beredskabsplan.
Den elektroniske beredskabsplan er oprettet med handlingsplaner og en offentlig alarmeringsliste (myndigheder, medier, m.m.). Handlingsplanerne er fra den kommunale beredskabsplan for Herning kommune og den offentlige alarmeringsliste er gældende for alle vandværker i Herning kommune.

Indtil nu har nogle af vandværkerne, der er medlem af Herning Vandråd, fået oprettet en mini hjemmeside, som subdomæne til herningvandraad.dk, hvor den lokale alarmeringsliste er opsat. Vandrådet håber selvfølgelig, at alle vandværker får oprettet denne side.

Med dette initiativ er der skabt en mulighed for at vise, at samarbejde mellem vandværker i en kommune kan gøre stor gavn og foreløbig lette administrationen hvad angår fælles handleplaner i beredskabssituationer, opdaterede telefonlister m.m. – ting som skal være i orden jfr. beredskabsloven.

Læs mere på www.dvnweb.dk

Tema-aftener
Vi deltager i tema-aftener sammen med andre leverandører til vandværk.

Temaet bestemmer I selv eller vi kan komme med forslag til f.eks.
– Tema-aften om Fremtidens Vandværkspasning

Her kan vandrådene få en uforpligtende gennemgang af vores materiale – og vi vil også benytte muligheden til at give vores bud på en overlevelsesstrategi for den decentrale vandforsyning.

Se materiale der bruges i forbindelse med allerede afholdte tema-aftener.