Forbrugerinformation

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 om vandkvalitet, tilsyn med vandforsyningsanlæg og forbrugeroplysning trådte i kraft 21.09.2001

Dette indebærer, at kravene til vandforsyningens informering af forbrugerne er blevet skærpet.

Vandforsyninger har nu pligt til:

  • mindst én gang årligt, at informere forbrugerne i et trykt medie om bl.a vandkvaliteten.
  • herudover skal der i det trykte medie henvises til, hvor forbrugerne får flere oplysninger om f.eks. indvindingsoplandet, vandbehandling på vandværket og distributionsområder.

DVN tilbyder produkter, der kan opfylde kravene i Bekendtgørelse nr. 871:

  • Hjemmeside i kombination med enten
  • Forbrugerkalenderen eller
  • Folder

Se eksempel på hjemmeside fra Kongerslev Vandværk.

Læs mere om hjemmesider eller ring 98 66 66 66 og hør nærmere!

Nogle vandværker vælger at udsende “Vandguiden”, som indeholder meget information om vandrelaterede emner.

Læs mere om Vandguiden, som udgives af Forlaget Himmerland.

Folder

Kongerslev vandværks generelle forbruger folder (i foldet A4 format).

Sammen med hjemmesiden opfylder den kravene til forbrugerinformation.

På forsiden findes foto af vandværket samt indledning fra formanden.

Midtersiden indeholder gode råd om vand, skema til selvaflæsning, oplysninger om bl.a indvindsoplandet samt meddelelse fra formanden

På bagsiden er der oplysninger om bestyrelsen, kontaktnumre samt resultater af de seneste vandanalyseresultater.