Om os

DVN rådgiver om grundvand og vandforsyning
Kunderne er vandværker/vandforsyninger, vandråd, kontaktudvalg, kommuner, landbrug og dambrug samt deres foreninger – Dansk Akvakultur m.fl.

Målet er gennemførelse af handlingsplaner og fornuftige løsninger, som kan føre til en stabil vandforsyning baseret på enkle teknikker, så den decentrale vandforsyning kan bevares og føre til et lokalt samarbejde. Vi sætter viden og mennesker i centrum.

Vi formidler viden til både bestyrelser og personale om det tekniske anlæg gennem møder og kurser.

DVN har siden 1999 udviklet enkle redskaber og metoder til problemløsninger, som gør det overskueligt for beslutningstagerne – vore kunder.

Læs herom under produkter.

Kontakt os – dvn@dvn.dk – for en nærmere drøftelse.

Vores mission er at arbejde for renere drikkevand og forbedring af vandkvaliteten generelt.

Vi mener, at dette opnås ved fastholdelse af den decentrale vandforsyning i Danmark.

Der er stadig stigende krav til vandværkers bestyrelsesmedlemmer om faglig indsigt.

DVN vil bistå vandforsyninger med faglig indsigt specielt indenfor:

  • Vandværkets almindelige drift og vedligholdelse
  • Forebyggelse
  • Problemløsning
  • Analyseforståelse
  • Støtte til samarbejdsprojekter
  • IT
  • Information til forbrugere

DVN kan altid kontaktes på Tlf. eller mail.