Velkommen

DVN leverer værktøjer til vandværker/forsyninger, vandråd, enkeltanlæg, landbrug og kommuner, som giver overblik og forbedrer samarbejdet om fremtidens drikkevand.

DVN har mere end 25 års erfaring i uvildig og engageret rådgivning om vand.

Se DVN’s Kursustilbud for 2017/2018

Ny måde at samarbejde på blæksprut

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan.
Uvildig gennemgang af boringer og vandværk.

Hjemmeside løsning.
DVN Web er en moderne web-platform, som hurtigt og enkelt lader dig administrere din hjemmeside. Se hvordan du nemt og billigt får en hjemmeside.
Se mere på www.dvnweb.dk

KUV – Ledelse og Drift system
Ved at indføre KUV – ledelses- og vandværkspassersystem får vandværket samlet de vigtigste dokumenter, rapporter, serviceaftaler, m.m. i et ringbind.

Egenkontrol til enkeltanlæg og vandværker.
Bestil produkterne hos DVN.

Mitdrikkevand.dk
Til at dokumentere resultaterne af handlingsplanerne, den løbende overvågning og den daglige drift har vi www.mitdrikkevand.dk – vandværkets ledelsessystem og elektroniske arkiv. Med indførelsen af et brugervenligt IT-værktøj får vandværket et Internetbaseret styresystem, der sikrer et maksimalt overblik og afslører alle eventuelle udviklingstendenser.

Vandværk I Skole
Et udvidet samarbejde mellem skole og lokal vandværk

På videnportalen www.vandguiden.dk findes artikler, leverandørregister, markedsplan med produkter fra leverandører til vandværker.