Velkommen

DVN leverer værktøjer til vandværker/forsyninger, vandråd, enkeltanlæg, landbrug og kommuner, som giver overblik og forbedrer samarbejdet om fremtidens drikkevand.

DVN har mere end 25 års erfaring i uvildig og engageret rådgivning om vand.

Temaaften hos Syddjurs Vandråd d. 21. august 2018

Syddjurs Vandråd har afholdt temaaften for kommunens vandværker om kommunens fremtidige vandforsyningsstruktur, vandværkernes kontrolprogram og Behovsstyret Indsatsplan. I nedenstående filer findes materiale fra aftenen.

Temaaften SDV 210818
Notat SDV Temaaften 210818
Tema om pesticidanalyser
Mitdrikkevand.dk pk. 1-4

Se DVN’s Kursustilbud for 2017/2018

Ny måde at samarbejde på blæksprut

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan.
Uvildig gennemgang af boringer og vandværk.

Hjemmeside løsning.
DVN Web er en moderne web-platform, som hurtigt og enkelt lader dig administrere din hjemmeside. Se hvordan du nemt og billigt får en hjemmeside.
Se mere på www.dvnweb.dk

KUV – Ledelse og Drift system
Ved at indføre KUV – ledelses- og vandværkspassersystem får vandværket samlet de vigtigste dokumenter, rapporter, serviceaftaler, m.m. i et ringbind.

Egenkontrol til enkeltanlæg og vandværker.
Bestil produkterne hos DVN.

Mitdrikkevand.dk
Til at dokumentere resultaterne af handlingsplanerne, den løbende overvågning og den daglige drift har vi www.mitdrikkevand.dk – vandværkets ledelsessystem og elektroniske arkiv. Med indførelsen af et brugervenligt IT-værktøj får vandværket et Internetbaseret styresystem, der sikrer et maksimalt overblik og afslører alle eventuelle udviklingstendenser.

Vandværk I Skole
Et udvidet samarbejde mellem skole og lokal vandværk

På videnportalen www.vandguiden.dk findes artikler, leverandørregister, markedsplan med produkter fra leverandører til vandværker.