Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

ATP måler - ENSURE Touch hurtig test bakterier

Bæredygtigt produkt til direkte måling af drikkevandets renhed og bakterier
Anbefales især til Vandværker, VVS og Entreprenører som arbejder med vandforsyning.
Anvendes f.eks. til tjek af renhed af overflader, indvendige rør, rentvandstanke, hurtig test af drikkevand på afgang vandværk samt tjek efter skylning af forsyningsrør.
Velegnet også til alle fagfolk, som arbejder på steder med dokumenteret krav om hygiejne.
Velegnet til at kombinere dokumentation samt brug af ECA-vand (læs mere under ECA).
EnSURE™ Touch er det sidste nye apparatur indenfor lumino-metre, som anvendes til at indsamle, analysere og rapportere data fra en række forskellige kvalitets tests såsom; ATP, mikro-organismer og enzymer.
Den nye EnSURE™ Touch har en 5” touch-skærm, trådløs synkroniseringteknologi, cloud-baseret software og evnen til at differentiere imellem et stort udvalg af tests.
EnSURE™ Touch er generelt designet til at passe ind i dit arbejdsmiljø og give dig de rette data til hygiejnekontrol.
Name: Billede1.jpg.


AquaSnap Total

En ATP test udformet til at tage prøver i vand.
ATP måling i drikkevand er en god hurtig indikator af vandets renhed fx på afgang vandværk, forbrugerhaner og på ledningsnettet, fx efter rørbrud.
Name: Billede2.jpg.

AquaSnap Free

En test til at måle frit ATP (fra organisk materiale) i vandprøver.
Differencen mellem det målte med AquaSnap™ TOTAL og AquaSnap™ FREE er derfor et udtryk for ATP indeholder levende bakterier i prøven.
Name: Billede3.jpg.

UltraSnap ATP testen

En af de mest populære ATP tests i verden.
UltraSnap er prøvetagningstesten til overfladesvab, som passer til SystemSURE og EnSure ATP apparaterne. .
Name: ultra snap.png.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net