Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

Grundvandets Venner

Gennem GrundvandetsVenner.dk, er vi godt i gang med at skabe et forum af interesserede vandværkfolk, landmænd, fagfolk, firmaer, skoler og institutioner samt politikere og forbrugere.
Gennem fælles holdninger og mål kan vi sikre rent drikkevand på en billigere måde:
· Sikkerheden for rent drikkevand i fremtiden kan gennemføres på flere fleksible måder.
· Holdninger: Aktørerne, især vandværksfok og landmænd, skal have rimelige betingelser til at sikre eller genskabe den naturlige gode tilstand i vandværkernes grundvandsmagasiner. Dette kræver kun faglig velvilje hos implicerede myndigheder.
· Der sættes fokus på de reelle og største problemer som fx gl. punktkilder og ikke ukonkrete forsigtighedsprincipper.
· Nedlæggelse af flere boringer og grundvandsmagasiner skal undgås i fremtiden.
· Udfordringer i uønskede stoffer i grundvandet skal løses gennem Behovsstyret Indsatsplaner, som sagtens kan kombineres med kommunens indsatsplan gennem faglig dialog.
· Billig og fornuftig forebyggelse sker også gennem Behovsstyret Indsatsplaner - set både fra vandværkets og landmandens side, så vi får en afbalanceret og faglig dokumenteret plan.
· Dette giver grundlag for fagligt fornuftigt samarbejde mellem alle berørte parter.
· Fælles holdning: Når grundvandet kan blive påvirket af uønskede stoffer, kan den gode naturlige tilstand blive genoprettet. Vi skal blot ”hjælpe naturen så det sker hurtigst muligt” gennem innovative designs.
· Udfordringerne skal løses med mest mulig anvendelse af naturlige biologiske processer, tilsat brug af enkel teknik ude på kildepladsen, og hurtigst muligt skabe forbedringer af drikkevandet.
· Det er især de forbudte stoffer, som giver udfordringer, og uanset hvilken slags indsatsplan der opsættes for fremtiden, kan de allerede anvendte og oftest i dag forbudte stoffer, udgøre et potentielt problem i fremtiden. Derfor skal der i hvert tilfælde designes en opskrift for hurtigst muligt at genskabe den bedst mulige tilstand i det grundvand som anvendes, så forbrugerne sikres rent drikkevand hurtigst muligt. Derfor er løsningen heller ikke, at flytte til ny kildeplads med risiko for fejlinvestering.
· Behovsstyret Indsatsplan kan i visse tilfælde også omfatte en enkel og uproblematisk renseteknik på selve drikkevandet med aktiv kul og UV, indtil indsatsen på kildepladsen virker tilstrækkeligt.

Name: DVN tree.png.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net