Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

Vidensdeling og fagligt netværk

* Vand i skole - lærer- og elevmateriale om det lokale vand og vandværk. Også godt for bestyrelsen.
* Hjemmeside om vand i skole - hjemmeside og undervisningsmateriale om det lokale vandværk til undervisning. Udviklet sammen med Syddjurs Vandråd og Syddjurs skoleforvaltning.
* Grundvandetsvenner.dk - deltag i netværk og få en række fordele samt muligheder for faglig deling af viden med andre vandværker. Fokus er grundvand, at redde kildeplads og boringer og på nye bæredygtige måder at redde eller sikre sin kildeplads. Undgå at nedlægge flere boringer.
* Vandguiden.dk - bliv medlem og få adgang til historier og artikler skrevet om og til vandværker.
DVN leverer værktøjer til vandværker/vandforsyninger, vandråd, kontaktudvalg, kommuner, landbrug, dambrug og enkeltanlæg (egen brønd eller boring) m.fl. - som giver overblik og forbedrer samarbejdet om fremtidens drikkevand.
DVN har en holdning til vand.
Vores mission er, at sikre rent drikkevand og forbedring af vandkvaliteten lokalt efter behov. Dette kan så ske gennem handlingsplaner og fornuftige løsninger, som kan føre til en stabil vandforsyning baseret på enkle teknikker, så den decentrale vandforsyning kan bevares og føre til et lokalt samarbejde.
Der er stadig stigende krav til vandværkers bestyrelsesmedlemmer om faglig indsigt. Vi formidler derfor viden til både bestyrelser og personale om boringer, kildepladser og det tekniske anlæg gennem møder og kurser lokalt for et eller flere forsyninger.
DVN har mere end 25 års erfaring i rådgivning om vand. Udarbejder redskaber og metoder til problemløsninger, som gør det overskueligt for vore kunder.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net