Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan

En statusrapport over vandværkets drift og tilstand med anbefalinger af opgaver og forbedringer.
Bestyrelsen får på den måde en uvildig vurdering set med ”friske øjne”, som kan anvendes til udvikling af vandværket i fremtiden og evt. finde fejl i tide.
En væsentlig forudsætning for at levere vand af god kvalitet er, at vandværkets egne interne forhold er i orden.
En overskuelig rapport, som bygger på en gennemgang af alle de vigtige dele på vandværket, afprøvning af pumper, udtagning af prøver fra boringer og filtre samt test for utætheder m.m.
Indvindingsopland og kildeplads vurderes ud fra arkivoplysninger, tilgængelig kortlægning og planer.
Vandværkets analyser vurderes – både råvand og drikkevand ved brug af mitdrikkevand.dk og vandværket for et samlet overblik over de historiske analyser med forklaringer, grafer m.m.
Tilstandsrapport med handlingsplan kan tilbydes til netop det der er behov for.
Opdatering af tilstandsrapport:
Når tilstandsrapporten er lavet, munder det ofte ud i, at vandværket får foretaget nogle forbedringer. Ved en opdatering tilføjes de forbedringer, som vandværket har fået leveret, og der vurderes på ny. Det anbefales, at opdateringen udføres hvert eller hvert andet år afhængig af vandværket.
Name: hp 2020.JPG.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net