Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

KUV Ledelse- og Driftsystem

– Udvalgte firmaer med navngivne fageksperter tilknyttes vandværkets vandværks-passer samt bestyrelsen – Opgaverne defineres i program for egenkontrol og overvågning (oplæg gives i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan) – Der opsættes en nøje beskrevet arbejdsbeskrivelse med forklaring på hvem gør hvad, hvornår og hvorfor – Der tilknyttes en teknisk hjemmeside, så alt registreres og dokumenteres løbende, hvilket er det bærende i projektet. På den måde kan alle tilknyttede vandværkspasningen støtte den lokale vandværks-passer/driftsleder – selv på fjerndistancen.
Formålet er dels at stive vandværkets lokale vandværks-passer af rent fagligt og dermed også fordele ansvaret. Dette vil givetvis give en større arbejdsglæde hos den lokale vandværks-passer. Også en større indsigt og en læring på en afslappet måde. Dette vil igen kunne medføre flere positive effekter.
Bestyrelsen vil have glæde af at kunne følge nøgletal og dokumentationen for vandværkets drift på den tekniske hjemmeside (mitdrikkevand.dk)
Ledelsen bliver derfor meget mere synlig, og alle i bestyrelsen vil blive (eller bør blive) mere vidende om vandværkets drift.
Særlige opståede problemer, og hvordan man takler disse, kan også varetages af de tilknyttede fagpersoner, inden man f.eks. retter henvendelse til kommunen om påbud o.lign. På den måde kan vandværket måske spare penge og undgå mange misforståelser.
Endelig og måske endda det mest vigtigste, vil KUV betyde at bestyrelsen får et beredskab i tilfælde af der sker et uheld med vandværks-passeren og dermed en lettere overgang til en afløser midlertidigt eller permanent.
Name: ringbind.jpg.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net