Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

Kurser efter eget valg - Kombiner faglighed og hygge.

DVN tilbyder forskellige kurser til Vandforsyninger – især almene vandværkers bestyrelser og vandværks-passere/driftsledere.
Om eget vandværk
- Få kursus om jeres eget vandværk og vælg selv det der er mest relevant.

KUV Ledelse & Drift
- Få kursus i KUV Ledelse & Drift, udviklet sammen med Syddjurs Vandråd, med opdaterede vejledninger og hjælp til at følge udviklingen i tilstanden - kvalitet, vandbehandling, råvand, boringer. Leveres også som genopfriskningskursus med opdateringer.

Egenkontrol: endnu et tema som du kan vælge som kursus
- Lær selv at få styr på tilstanden - boringer, vandværk
- Varsling og redde kildepladser - med enkel pumpeteknik
- Lær selv at følge jeres mikrobiologi med sikker og billig bakterietestName: Billede6.png.
Temakurser for vandværksbestyrelser, kontaktudvalg & vandråd
I vælger selv emner, eller vi drøfter, hvad der er mest vigtigt for jer og sender forslag til et møde eller temakursus.
Vi skaffer de relevante foredragsholdere.

Hvor skal mødet/kurset afholdes ? Tidspunkt ?
I vælger selv om mødet/kursus skal foregår hos jer eller et andet sted.

Udvidet pakke med kursus hos DVN (Nibe) i nyt stort kursuslokale med god plads til hygiejne og holde afstand - med mulighed for bespisning og overnatning i eget værelse.
Faglig udflugt - hvor I kan kombinere socialt samvær, jeres eget møde plus et fagligt valgt temamøde/kursus - alt efter jeres ønsker.
Kontakt os - hvis dette lyder interessant.
Name: IMG_1088.JPEG.DVN har indrettet 130 m² kursuslokale under kontoret.
Vi har en foreløbig plan om deltagelse af op til 10 personer med god plads i lokalet og tilbyder mulighed for overnatning i eget værelse for 5-6 personer. Det passer til en bestyrelse plus vandværkspasser eller Vandråd/Kontaktudvalg.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net