Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Tilstandsrapport m/forslag til handlingsplan
En væsentlig forudsætning for at levere vand af god kvalitet er, at vandværkets egne interne forhold er i orden.
En overskuelig rapport, som bygger på en gennemgang af alle de vigtige dele på vandværket, afprøvning af pumper, udtagning af prøver fra boringer og filtre samt test for utætheder m.m.
Vi vurderer indvindingsopland og kildeplads ud fra arkivoplysninger og tilgængelig kortlægning og planer.
Vi vurderer vandværkets analyser – både råvand og drikkevand ved brug af mitdrikkevand.dk og leverer et samlet overblik over vandværkets historiske analyser, med forklaringer, grafer m.m.
Tilstandsrapport med handlingsplan kan tilbydes til netop det der er behov for.
Rapporten giver forslag om informationer:
- Forebyggelse og samarbejde mellem vandværker og landmænd
- Levetidsforlængelse af indvindingsboringer ved ændret indvindingsstrategi – kan der indvindes på en mere hensigtsmæssig måde?
- Tilstanden og evt. restlevetid
- Er vandbehandlingen i orden?
- Er drikkevandskvaliteten i orden?
- Udviklingen i råvandets kvalitet
- Kan der spares energi?
- Rapporten afsluttes typisk med et møde i vandværket bestyrelse, hvor der vurderes om rapportens anbefalinger skal omsættes til praksis
- Er opgaverne for store (f.eks. renoveringer), kan det være en god i de at lade en uvildig rådgiver (DVN) følge projektet?
- På den måde får bestyrelsen sikkerhed for at få en bedre løsning, så pengene er brugt fornuftigt
- Gode grunde: Overblik, beslutningsgrundlag, forebyggelse, grundlag for prisfastsættelse
Name: HP.jpg.
Opdatering af tilstandsrapportNår tilstandsrapporten er lavet, munder det ofte ud i, at vandværket får foretaget nogle forbedringer. Ved en opdatering tilføjes de forbedringer, som vandværket har fået leveret, og der vurderes på ny. Det anbefales, at opdateringen udføres hvert eller hvert andet år afhængig af vandværket.
Kontakt DVN - tlf. 98 66 66 66 eller dvn@dvn.dk - og hør nærmere.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk