Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Sekretariat for vandråd

I samarbejdet med vandrådene tilbyder DVN forskellige former for teknisk assistance.
Herning Vandråd – samarbejde mellem kommunens vandværkerHerning vandråd havde i nogen tid arbejdet på en fælles kommunal beredskabsplan, hvor vandværkernes egne lokale beredskabsplaner skulle implementeres i, så det fungerede som en helhed.
Herning Vandråd tog kontakt til DVN vedr. opgaven. DVN tilbød en fælles hjemmeside for Herning Vandråd, hvor beredskabsplanen kunne opsættes som et punkt.
Herning Vandråd har nu fået oprettet en hjemmeside –www.herningvandraad.dk – der indeholder generelle oplysninger om vandrådets opgaver, bestyrelsen, juridiske dokumenter, referater fra møder samt den elektroniske beredskabsplan.
Syddjurs Vandråd - sekretariatsopgaver
Bestyrelsen for Syddjurs vandråd kan bruge sine kræfter på de vigtige ting, der skal tages beslutning om for vandrådet medlemmer.
DVN overtog i 2015 sekretariatsopgaverne for vandrådet. Udsendelse af invitationer til tema-aftener, kontingentopkrævning, regnskab og generel kontakt til medlemmerne sendes fra Sekretariatet.
Name: blæksprut.jpg.
Name: ringbind.jpg.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk