Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Persondataforordning

DVN har udviklet en ”pakkeløsning”, hvor I får praktisk assistance til udarbejdelse af PERSONDATAFORORDNINGEN, rådgivning om IT- sikkerhed samt overblik over jeres analyser.
En løsning, hvor I ikke selv skal stå for arbejdet med opdateringer og overvågning af disse vigtige emner. DVN udarbejder dokumentationen til persondataforordningen, løbende opdateringer samt gennemfører et udvidet program for jeres IT- sikkerhed på vandværket.
DVN kan efterfølgende leverer IT-rådgivning til den persondataansvarlige på jeres vandværk - (fx formanden eller et bestyrelsesmedlem). På den måde bliver det meget lettere at løfte opgaven som ansvarlig i bestyrelsen. I praksis betyder det, at alt arbejde, opdateringer, svar på henvendelser fra datatilsyn o.lign. udføres af DVN, så den dataansvarlige får en direkte ”livline”. Persondataforordningen træder i kraft ved udgangen af maj måned 2018.
Vandværket får en uvildig gennemgang af jeres behov og samtidig et minikursus, så I kun skal forholde jer til det, der er relevant for netop jeres vandværk. – herunder jeres forsikring som er en vigtig del af jeres sikkerhed mod fx tab af data og viden. Peter Toft kan også rådgive om køb af IT – udstyr (software og hardware kan leveres til engrospriser) – vel og mærke udstyr af god kvalitet beregnet til virksomheder.
Name: gdpc.jpg.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk