Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Mitdrikkevand.dk

Et Internetbaseret arkiv, hvor vandværker kan lagre og håndtere alle former for tekniske data. Især til teknisk personale, bestyrelsen og til løbende information til forbrugerne.
Analyser samt årlige nøgletal samles, bearbejdes og fremlægges for bestyrelsen sammen med stamdata og rapporter i en let tilgængelig form.
Systemet anvendes især til at informere forbrugerne om kvaliteten af drikkevandet.
Bestyrelsen og ansatte kan følge udviklingen i både råvand og drikkevandsanalyser samt prøver fra forbrugers tappehane og ledningsnet. Hertil kommer at den fysiske tilstand også kan følges ved grafer.Målet er at gøre det let for vandforsyninger at få overblik over analyser og lette håndteringen og opbevaringen af data.Det skal være enkelt for vandforsyninger at informere forbrugerne om drikkevandet, og forbrugerne skal kunne følge udviklingen.Systemet skal altid være opdateret og fungere effektivt i det daglige samt i krisesituationer.DVN vil gerne bidrage til, at analyserne udnyttes bedre – især til forebyggelse. Et typisk middelstort vandværk har de seneste 20 år investeret kr. 300.000 i analyser. Vi synes, det er værd at få mere ud af de penge. Overblik og oplysning er vejen frem.
Name: forside mitdrikkevand.png.
Systemet kan anvendes til: - Analyseovervågning - Manuelle aflæsninger (pejledata, aflæsninger af nøgletal) - Miljøledelse og benchmarking (ikke kun for de store!)
Systemet er opdelt i pakker, som man frit kan vælge mellem:
Pakke 1 - Vandværkets profil - et samlet overblik Pakke 2 - Vandværkets vandkvalitet -analyseovervågning Pakke 3 - Vandværkets nøgletal - tilstandsovervågning Pakke 4 - Vandværkets persondataforordning og IT-rådgivnng
AnalyseovervågningMitdrikkevand.dk giver overblik over samtlige parametre indenfor vandkvaliteten. DVN tilbyder faglig service i forbindelse med indhentning af analyseresultater.
De leveres direkte af laboratoriet og gøres hurtigt og sikkert tilgængelige via databasen. DVN modtager elektronisk kopi af resultaterne fra laboratoriet, vi efterser alle data, og såfremt det giver anledning til bemærkninger, leverer vi hurtigt svar til vandværket – samt rådgivning og forslag til evt. handlinger.
Manuel aflæsning eller fjernovervågningVandværks-passeren kan få adgang til systemet og selv indtaste alle pejleresultater og manuelle aflæsninger.Hvis vandværket allerede har et system til dataopsamling, kan der fra mitdrikkevand.dk let linkes til det nuværende system.Det kan gøres enkelt, driftsikkert og billigt. Systemet designes til selv små vandværkers pengepung, og det kan let udvides til fjernovervågning, alarmering m.m.
Miljøledelse og benchmarking – ikke kun for de store!Mitdrikkevand.dk kan benyttes til miljøledelse og energioptimering af alle slags vandværker. For selv små enheder er der tale om en overkommelig investering – især hvis man arbejder sammen med andre vandværker eller vandråd.
Her har man i vandrådene mulighed for at samarbejde om store besparelser i forbindelse med nødvendige moderniseringer.
Med indførelsen af mitdrikkevand.dk kan bestyrelsen – eller et helt vandråd – dele nyttige informationer og følge udviklingstendenser i vandværksdriften.
Systemet håndterer alle typer data og skaber overblik – udviklingen i vandkvalitet og energiforbrug bringes i sammenhæng med tekniske og administrative data, økonomiske nøgletal, beredskabsplaner og elektroniske tilstandsrapporter. Når nye data lægges ind, er systemet straks klar med opdaterede grafer m.m.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk