Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
KUV - Ledelses- og Driftsystem

– udvalgte firmaer med navngivne fageksperter tilknyttes vandværkets vandværks-passer samt bestyrelsen – opgaverne defineres i program for egenkontrol og overvågning (oplæg gives i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan) – der opsættes en nøje beskrevet arbejdsbeskrivelse med forklaring på hvem gør hvad, hvornår og hvorfor – der tilknyttes en teknisk hjemmeside, så alt registreres og dokumenteres løbende, hvilket er det bærende i projektet. På den måde kan alle tilknyttede vandværkspasningen støtte den lokale vandværks-passer/driftsleder – selv på fjerndistancen.
Formålet er dels at stive vandværkets lokale vandværks-passer af rent fagligt og dermed også fordele ansvaret. Dette vil givetvis give en større arbejdsglæde hos den lokale vandværks-passer. Også en større indsigt og en læring på en afslappet måde. Dette vil igen kunne medføre flere positive effekter.
Bestyrelsen vil have glæde af at kunne følge nøgletal og dokumentationen for vandværkets drift på den tekniske hjemmeside (mitdrikkevand.dk)
Ledelsen bliver derfor meget mere synlig og alle i bestyrelsen vil blive (eller bør blive) mere vidende om vandværkets drift.
Særlige opståede problemer og hvordan man takler disse kan også varetages af de tilknyttede fagpersoner inden man f.eks. retter henvendelse til kommunen om påbud o.lign. På den måde kan vandværket måske spare penge og undgå mange misforståelser.
Endelig og måske endda det mest vigtigste, vil KUV betyde at bestyrelsen får et beredskab i tilfælde af der sker et uheld med vandværks-passeren og dermed en lettere overgang til en afløser midlertidigt eller permanent.
Name: ringbind.jpg.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk