Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Kontrolprogram m/risikovurdering

I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen skal alle vandværker udarbejde et 5-årigt kontrolprogram, som beskriver den samlede kontrol af vandet fra ”jord til bord”.
Programmet kan opstillet ud fra en risikovurdering. Ifølge bekendtgørelsen er formålet beskyttelse af forbrugerne.
Name: kontrolstedd.jpg.
DVN har valgt, at få hele programmet skrevet sammen, så bestyrelsen kan få en faglig indsigt, så både bestyrelsen, kommunen og forbrugerne har let adgang til alle vigtige dokumenter (rapporter m.m.) og selve analyseresultaterne.
Både de aktuelle analyseresultater og den historiske udvikling med enkle forklaringer kan ses på mitdrikkevand.dk.
Vi tilbyder at opsætte, følge og løbende justere Vandværkets 5-årige kontrolprogram med risikovurdering. Vi følger udviklingen i jeres analyser, sammen med vandværket og vurderer løbende, om I kan få nedsat eller forbedret jeres kontrolprogram. Her kan være penge at spare.
I får indrettet jeres program, så vandværket får mest muligt ud af jeres analysebudget
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk