Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Behovsstyret indsatsplan

Behovsstyret indsatsplan, der skal dokumentere omfanget af indsatsbehovet for at sikre rent drikkevand i fremtiden.
Samtidig et varslings- og afværgesystem - efter behov sammen med et 5 års kontrolprogram med risikovurdering.
Ved projekt ”behovsstyret indsatsplan” kan der opsættes nogle arbejdstrin, som medfører, at vandværket vil opdage en uheldig udvikling i råvandet mht. nitrat, pesticider og nedbrydningsprodukter i tilstrækkelig god tid, så der forhåbentligt ikke bliver behov for udbetaling af erstatninger til ekstra dyrkningsrestriktioner.
Findes et uheldigt stof - typisk i det nydannede grundvand - kan samme system anvendes til afværgepumpning.
Name: bi projekt.jpg.
Systement kan derfor være med til at redde kildepladser og dermed øge den tilgængelige grundvandsressource. På den måde kan flere vandværker overleve og den decentrale vandforsyning bevares så vidt dette er teknisk muligt.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk