Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter
Kurser

DVN tilbyder forskellige kurser til Vandforsyninger – især almene vandværkers bestyrelser og vandværkspassere/driftsledere.
Indledning / baggrund. Iht. Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg er der fastsat nogle krav til kvalitetssikringen på alle almene vandforsyningsanlæg. Formålet med at indføre kvalitetssikring er at mindske risikoen for forurening af drikkevandet og dermed sikre drikkevandskvaliteten.
Hvem og hvorfor et kursus?– Vandforsyningen har måske fået ny(e) bestyrelsesmedlem(mer) eller vandværks-passer/driftsleder.– Der er kommet nyheder på det tekniske/hygiejnemæssige arbejdsområde.– Flere vandværker indser de mange fordele, der er forbundet med, at bestyrelserne er fagligt ”godt klædt” på til vigtige beslutninger. Derfor er der også god økonomi i efteruddannelse for at forbedre bestyrelsesarbejdet og det faglige samarbejde om vandværkspasningen.– Forbedre det faglige samarbejde med både kommunen og de leverandører, som vandværket benytter – herunder tjekke om leverandørerne lever op til den krævede standard for arbejder på et vandværk.
Individuelle Kurser: DVN er altid parat til at deltage i et uforpligtende møde med bestyrelsen om vandværksdrift, problemløsning og uvildig rådgivning. Egenkontrol for bakterier, kortlægning af forureningsrisiko samt forebyggelse er sammen med tilstandsrapporten oplagte emner.
Har vandværket specielle ønsker vedr. mere information om nogle af vore produkter (f.eks. IT-værktøjer, der gør hverdagen lettere for bestyrelsen) kan dette også arrangeres.
Vi deltager i både aften- og weekendkurser samt står for arrangementer i samarbejde med f.eks. kontaktudvalg/vandråd.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand
DVN ApS | Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe | Tlf.: 98 66 66 66 | E-mail: dvn@dvn.dk