Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

Opgaver for vandråd / kontaktudvalg

DVN tilbyder forskellige former for teknisk assistance.

Sekretariat for Vandråd

Syddjurs Vandråd - sekretariatsopgaver
Bestyrelsen for Syddjurs vandråd kan bruge sine kræfter på de vigtige ting, der skal tages beslutning om for vandrådet medlemmer.
DVN overtog i 2015 sekretariatsopgaverne for vandrådet. Udsendelse af invitationer til tema-aftener, kontingentopkrævning, regnskab og generel kontakt til medlemmerne sendes fra Sekretariatet.
- se også hjemmeside for Syddjurs Vandråd
Name: sdv.JPG.


Hjemmesider for Vandråd

Name: viborgvr.JPG.
Viborg Vandråd - information til medlemmerne
Viborgvandraad.dk indeholder generelle oplysninger om vandrådets arrangementer, bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, beredskabsplan m.m.


Hjemmeside til Herning Vandråd – samarbejde mellem kommunens vandværker
Herning vandråd havde i nogen tid arbejdet på en fælles kommunal beredskabsplan, hvor vandværkernes egne lokale beredskabsplaner skulle implementeres i, så det fungerede som en helhed.
Herning Vandråd tog kontakt til DVN vedr. opgaven. DVN tilbød en fælles hjemmeside for Herning Vandråd, hvor beredskabsplanen kunne opsættes som et punkt.
Herning Vandråd har nu fået oprettet en hjemmeside – herningvandraad.dk – der indeholder generelle oplysninger om vandrådets opgaver, bestyrelsen, juridiske dokumenter, referater fra møder samt den elektroniske beredskabsplan.
Name: herning vr.JPG.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net