Name: dvn.png.
DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Kærsgårdvej 7 ٠ Skørbæk ٠ 9240 Nibe  ٠ 98 66 66 66 ٠ dvn@dvn.dk ٠ CVR 29240388

IT-rådgivning og Persondataforordning

DVN har udviklet en ”pakkeløsning”, hvor I får praktisk assistance til udarbejdelse af PERSONDATAFORORDNINGEN, rådgivning om IT- sikkerhed samt overblik over jeres analyser.
En løsning, hvor I ikke selv skal stå for arbejdet med opdateringer og overvågning af disse vigtige emner.
DVN udarbejder dokumentationen til persondataforordningen, løbende opdateringer samt gennemfører et udvidet program for jeres IT- sikkerhed på vandværket.
DVN kan efterfølgende leverer IT-rådgivning til den persondataansvarlige på jeres vandværk - (fx formanden eller et bestyrelsesmedlem). På den måde bliver det meget lettere at løfte opgaven som ansvarlig i bestyrelsen. I praksis betyder det, at alt arbejde, opdateringer, svar på henvendelser fra datatilsyn o.lign. udføres af DVN, så den dataansvarlige får en direkte ”livline”. Persondataforordningen træder i kraft ved udgangen af maj måned 2018.
Vandværket får en uvildig gennemgang af jeres behov og samtidig et minikursus, så I kun skal forholde jer til det, der er relevant for netop jeres vandværk. – herunder jeres forsikring som er en vigtig del af jeres sikkerhed mod fx tab af data og viden. Peter Toft kan også rådgive om køb af IT – udstyr (software og hardware kan leveres til engrospriser) – vel og mærke udstyr af god kvalitet beregnet til virksomheder.
Name: gdpc.jpg.

Aktuel info.

DVN har også en afdeling på Sjælland (Nordmarken) og på Fyn (Kerteminde)


Vi arbejder for at redde kildepladser og vandværker.
Læs mere på grundvandetsvenner.dk
Vandværket I Skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Mitdrikkevand.dk

Giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.

Vandguiden.dk

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vanværker, producenter af grundvand og leverandører.

GrundvandetsVenner.dk

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd samt interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net