Nitrat i drikkevandet

Nitrat i drikkevandet (NO3)

Nitrat er et næringssalt eller en såkaldt kvælstofforbindelse, der dannes ved oxidation af ammoniak eller ammonium.

Nitrat i grundvandet findes ofte i områder med ubeskyttet grundvand. Det vil sige i områder med manglende beskyttende lerlag.

Intensiv gødning i landbrug er ofte årsag til højt nitratindhold i jorden, hvorfor dialog mellem vandværket og landbruget er vigtig, især i vandværkets indvindingsområde.

Nitrat kan forekomme både i grøntsager og i drikkevandet. Problemet med nitrat i drikkevandsboringer er værst i det såkaldte nitratbælte tværs over Jylland syd for Limfjorden.

Grænseværdien for nitrat er 50 mg/l.

Ved koncentrationer over 50 mg/l optager voksne mere nitrat fra drikkevandet end fra kosten, fordi nitrat optages langt lettere i tarmen, når det er opløst i vand, end når det er bundet til fibre i grøntsager. Spædbørn spiser forholdsvis mindre grøntsager og drikker betydeligt mere i forhold til deres vægt.

Ydermere er børn mere følsomme overfor påvirkning af nitrat. Derfor er nitrat i drikkevand især et problem for små børn.

Reduktion af nitrat

I naturen er det muligt at reducere nitrat ved en kemisk reaktion med f.eks. pyrit, kul, jern, metan og svovlbrinte i grundvandszonen, samt når nitrat kommer ned i iltfrie områder i jorden.

I de øvre mættede og umættede grundvandszoner kan nitrat reduceres til frit kvælstof (N2), når der er fosfor og organisk stof til stede, idet der lokalt kan opstå iltfri zoner. Eksempelvis sker der en stor nitratreduktion ved udsprøjtning af spildevand.

Læs mere om reduktion af nitrat under NitratRedox metoden, som vi har udviklet.

Levetidsforlængelse