Miljø og sparetips

Snavset tøjvask ved ledningsbrud

Hvad gør man, hvis man står med en kogevask, der er blevet gul p.g.a. snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud?

Statens husholdningsråd anbefaler følgende :
Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand.
Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl soda til 10 ltr. vand.
Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

 

Enkle råd til et bedre miljø

Rent drikkevand er ingen selvfølge!
Vi kan I Danmark være stolte af at kunne drikke vandet direkte fra hanen, men det kræver en indsats, hvis vi også i fremtiden skal nyde dette gode.

Herunder følger en række enkle råd til, hvordan du kan være med til at passe bedre på vores miljø og drikkevand.

Alle er velkommen til at kontakte vandværket og få råd og vejledning om, hvordan man passer på vort drikkevand.

Hos nogle vandværker kan man gratis låne en ukrudtsbrænder til bekæmpelse af ukrudt.

Vi bruger alt for mange kemikalier i den daglige husholdning!

 

Energi- og miljørigtig vask

En gennemsnitsdansker bruger ca. 5000 liter vand og ca. 90 kwh om året til tøjvask. Der er mange muligheder for at begrænse dette forbrug :

 • Sortér vasketøjet
 • Fyld vaskemaskinen
 • Vask ved lavere temperaturer og undlad forvask.
 • 60° er tilstrækkelig til kogevask
 • Dosér vaskemidlet, som angivet på emballagen – For meget vaskemiddel gør ikke tøjet renere!
 • Tag hensyn til vandets hårdhedsgrad
 • Undgå at bruge tørretumbler, den er en energi-sluger
 • Ved køb af ny vaskemaskine, se på energimærkningen og vælg en A eller B maskine

Enkle råd til renere vand

 • Undgå forurening af enhver art. Store dele af drikkevandet er allerede forurenet, så vi må passe på det, vi har.
 • Brug lugejern og f.eks. træflis istedet for kemikalier.
 • Aflever malingsrester og lign. på miljøstationen.
 • Brug færre rengøringsmidler og brug dem med omtanke.
 • Dosér vaskepulver og rengøringsmiddel rigtigt.
 • Er du haveejer, så gød haven, så alt gødning udnyttes.
 • Er du landmand, så tilpas evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværkerne.
 • Området omkring en boring skal holdes rent, så nedsivning af forurenet vand undgås.
 • Hold øje med vandforbruget. Aflæs vandmåler hver den 1. i måneden.
 • Aflæs også el og varme.

Enkle råd til en flot have uden sprøjtegifte.

 • På fliser og stenbelægninger er det effektivt at bekæmpe ukrudt med brænder eller kogende vand
 • Hold luge- og skuffejern skarpe, og bekæmp så vidt muligt i tørre perioder.
 • Etabler et tæt bunddække af f.eks. hasselurt, vedbend eller guldjordbær mellem havens buske og træer. Det forhindre ukrudt i at gro. Et jorddække af flis eller løst grus og sand er også en effektiv bekæmpelsesmetode.
 • Inden nye planter sættes i jorden, er det en god idé at fræse eller kultivere jorden flere gange. Det forebygger fremtidige ukrudtsproblemer.
 • Det giver størst effekt at bearbejde jorden i det tidlige forår, hvor ukrudtsplanterne er små, og kampen om lys, næring og vand er størst.

Hvorfor er vandet rødt / snavset ? – og er det farligt ?

Snavset rødt vand kan skyldes et højt indhold af jern og mangan, hvilket også kan give dårlig smag og lugt.

Rødt vand forekommer i forbindelse med brud eller andre forstyrrelser i vandforsyningen, hvor bl.a. jern og manganrester løsriver sig i ledningsnettet og i selve installationen.

Jern forekommer naturligt og i rigelige mængder i de geologiske lag og er et stof, der sjældent er skadeligt. Det kan fjernes ved iltning eller filtrering af vandet. Såfremt det ikke fjernes, kan det give metalsmag og uklarhed af vandet, samt aflejringer i ledningsnettet og i armaturer.

Hvorfor er vandet hvidt ? – og er det farligt ?

På vandværket iltes vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan renses fra, og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag.

Når vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skyldes de haner/blandingsbatterier, som vandet aftappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er altså ikke farligt.

Grønne guider

De grønne guider rundt om i landet arbejder med forskellige temaer, men fælles for dem er, at private borgere kan henvende sig til guiderne og få råd og vejledning, når der dukker spørgsmål op om miljøet. Almindeligvis er grønne råd til private helt gratis !

Har du spørgsmål om :

 • Energiforbrug
 • Vandforbrug
 • Miljøvenlig havedrift
 • Affaldssortering
 • Miljøvenlige rengøringsmidler
 • Miljøvenlige byggematerialer
 • Økologiske fødevarer
 • Eller helt andre emner

kan du altså henvende dig til din lokale grønne guide.

Spareråd og vejledning

Du er selv med til at sætte prisen!
Herunder følger en række enkle råd om hvordan du som forbruger kan spare på vandet og derved forbedre din økonomi.

Undgå vandspild

En utæt vandhane eller toilet kan koste dyrt !

En utæt pakning kan nemt koste 20.000 liter vand om året. En udgift på kr. 200 eller mere. Det går ud over både budget og miljø.

Brug desuden vandbesparende bruser og skift til sparetoilet – 6 liter skyl.

Hold regnskab med vandforbruget

Opmærksomhed på vandforbruget vil afsløre utætte rør og give bedre forbrugsvaner. Aflæs og tjek utætheder, f.eks. når du er på ferie. Aflæs vandmåleren før afrejse og sammenlign med tallet ved hjemkomst.

Brug mindre vand

Det samlede vandforbrug er på vej ned, men der er stadig meget at spare f.eks. ved at undgå rindende vand.

Brug sparebrusere og luk for vandet i badet under indsæbning og hårvask.

Lad ikke vandet løbe, når der børstes tænder.

Undgå at vandhanen drypper. Når hanen drypper langsomt, betyder det et spild på op til 20 liter vand i døgnet.
Køb “lavtskylstoiletter” – det sparer mange liter vand pr. toiletbesøg.

Gør grøntsager rent i en balje, og brug f.eks. vandet til afskylning eller vanding.
Stueplanter har godt af kartoffelvand.

Sæt en kande vand i køleskabet. Så har man altid koldt vand ved hånden og man behøver ikke lade vandet løbe, til vandet er koldt.

Brug regnvand – Man kan godt bruge opsamlet vand fra tage. Men brug det for en sikkerheds skyld kun til buske og blomster, da man ikke ved om f.eks. tjærestoffer fra tagpap kan optages i afgrøder.

Brug en tønde til opsamling af regnvand og genbrug det i haven

Spar på varmen og nedsæt din varmeregning!

Vidste du, at støv og snavs kan forhindre en god varmeafgivelse ?
Derfor anbefales det, at man foretager en grundig støvsugning og afvaskning af radiatorfladerne mindst en gang om året og helst lige inden fyringssæson ! Især er det vigtigt at rengøre bagsiden og mellem lameller og ribber.

El-sparetips

Stop strømtyven ! Skift til sparepærer – især de steder, hvor lyset brænder mest. Man kan spare kr. 45,- om året ved at erstatte en alm. 60 watts pære med en sparepære, et sted hvor lyset brænder ca. 1000 timer/år.
Når vi forbrugere vælger de mindst elforbrugende produkter, er vi med til, at elværkerne forbruger mindre kul og olie og dermed forurener mindre.

Aflæs el-måleren
Kom godt fra start og gør det til en god vane at aflæse el-måleren en gang om måneden. Stiger el-forbruget drastisk, er der mulighed for hurtigt at finde årsagen. Aflæses elforbruget kun en gang om året, opdages et overforbrug først, når elregningen kommer.

Køleskab

Check temperaturen i køleskabet nogle gange i løbet af året.

Temperaturen skal være 5 grader.

Hvis temperaturen er lavere end 5 grader koster det 5 % ekstra for hver grad.

Tø op i køleskabet

Planlæg aftenens måltid dagen før og læg det frosne kød i køleskabet til optøning. På denne måde sparer du køleskabet for ca. 1 times elforbrug.

Strøm slugere

Vær særlig opmærksom på følgende apparater, de har alle et højt elforbrug

 • tørretumbler
 • varmeblæsere
 • elvandvarmer
 • vandseng
 • akvarium
 • gamle køleskabe

Forurening

Hvis indholdet af nitrat eller sprøjterester i vandet bliver for højt, bliver vandværket nødt til at investere i specielle anlæg til at afværge forurening. Herved stiger prisen på vandet. Derfor pas på drikkevandet!