Forurenet vand

Problemer med forurenet drikkevand

Hvorfor skal vi undgå at forurene drikkevandet ?

Hvis drikkevandet først er forurenet, giver det en lang række problemer.

Nogle af de stoffer, der er fundet som forurening i grundvand, er mistænkt for alvorlige egenskaber som at kunne fremkalde kræft, hvis de indtages i tilstrækkelig store mængder. Det gælder f.eks. mange klorholdige opløsningsmidler, visse pesticider og nitrat.

Sundhedsmæssig effekt af forurenet drikkevand

For alle de stoffer man i dag kender som forureningskilde af drikkevand gælder, at man kun har en begrænset og hovedsagelig indirekte viden om deres sundhedsmæssige effekter, både hvad angår de enkelte stoffer, og især når flere stoffer optræder samlet.
Samtidig giver tilstedeværelsen af stofferne anledning til usikkerhed og bekymring. Det kan medføre, at man drikker mindre vand eller eventuelt erstatter det med andre muligheder, som vand på flaske eller lignende.

Disse andre muligheder rejser imidlertid tilsvarende spørgsmål om kvaliteten af vandet, samt det problem at selv små mængder bakterier kan opformeres i vand, som opbevares tilstrækkelig længe.

Heller ikke rensning af vandet med avancerede metoder er problemfrit og kræver en omfattende kontrol af vandets kvalitet, ligesom det vil fordyre vandet væsentligt.

Når grundvandet generelt forurenes, skal der foretages udvidede vandanalyser for at man kan vide, hvad og hvor meget der er i vandet af forurenende stoffer. Samtidigt skal der udføres omfattende undersøgelser og vurderinger for at finde ud af om, og i hvilket omfang, stofferne kan påvirke sundheden.

I de senere år har mange vandværker måttet etablere nye drikkevandsboringer på grund af forurening af grundvandet og nogle vandværker er blevet nedlagt.