Et fælles ansvar

Rent drikkevand – et fælles ansvar

Kvaliteten af vores drikkevand har stor betydning for vores sundhed.

Vi bor alle oven på vores grundvand, hvoraf en stor del bruges til drikkevand. Renholdelse af sportspladser, veje, jernbaner m.v. samt dyrkning af haver og marker påvirker derfor kvaliteten af grundvandet. Der er således en direkte sammenhæng mellem vores levevis, kvaliteten af drikkevandet og vores sundhed.

Hvis vi vil være sikre på, at både vi, vores børn og børnebørn skal kunne indtage rent drikkevand, er det nødvendigt, at vi alle sammen tænker over, hvordan vi kan undgå at forurene grundvandet, og hvordan vi kan påvirke andre til også at beskytte grundvandet.

Analyse- og kontrolprogrammer for vandværker udvides i disse år på grund af stigende fund af bl.a. pesticider i grundvandet over hele landet som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om boringskontrol.

Af hensyn til en god udnyttelse af grundvandsressourcen er det hensigtsmæssigt med mange velfungerende vandværker. Derfor skal vi passe på vores grundvand, så vandværker ikke skal lukke boringer eller helt lukke som følge af forurening af drikkevandet.

Vurderinger af de i dag tilladte pesticiders sundhedsmæssige virkninger, hviler hovedsageligt på undersøgelser på forsøgsdyr og reagensglasforsøg foretaget af de virksomheder, der producerer pesticiderne.

Undersøgelser på dyr klarlægger ikke alle de mulige effekter hos mennesker, det gælder f.eks. mere komplekse effekter på indlæring og adfærd.

Direkte erfaringer om virkninger på mennesker kendes stort set kun fra pesticider, som nu er forbudt i vores del af verden på grund af alvorlige sundhedseffekter som f.eks. kræft.