Viden om Vand

På www.vandguiden.dk kan du finde:
– artikler med relation til vand
– indlæg og synspunkter fra vandværksfolk
– leverandørregister
– analyseordbog
– emne- og ordregister

alt sammen viden som vi alle kan nyde godt af.

Vand er en forudsætning for alt liv på Jorden.

Selv om vi i Danmark har masser af vand i undergrunden, er rent drikkevand ikke længere nogen selvfølge.

Udviklingen har medført knaphed på ressourcerne i tæt bebyggede områder, og samtidig er vandet i undergrunden allerede forurenet flere steder.

Det faktum stiller krav til, at vi beskytter det danske drikkevand, forebygger mod forurening og at vi ikke forbruger mere, end det er nødvendigt. Overdreven indvinding kan bevirke, at vandkvaliteten forringes.

Fremtidens rene vand afhænger af vores håndtering af de nuværende ressourcer.

Vidste du f.eks. at hver dansker bruger ca. 150 liter vand om dagen? – til rengøring, personlig hygiejne, madlavning m.v.

Vand fra hanen – vand på flaske.

I dag køber mange vand på flasker. Kvaliteten er høj – men ikke nødvendigvis bedre end vandet fra hanerne.

Flaskevand kan deles op i 3 kategorier:

Mineralvand, kildevand og andet emballeret vand.

De to første skal stamme fra en underjordisk kilde. Af de 3 typer vand er den, der adskiller sig mest fra vandhanevand, mineralvand p.g.a. det høje indhold af mineraler og den bløde smag. Vandhanevandet har dog mineraler nok til at dække vores behov.

Alt vand i Danmark er underlagt en skrap kontrol. Grænseværdierne er sat langt under værdierne for sundhedsskadeligt vand.

Forekommer der overskridelser af grænseværdierne, medfører det, at embedslægen tilkaldes, og en midlertidig lukning af vandværket kan eventuelt gøres permanent, hvis nye prøver ikke viser tilfredsstillende resultater.

Derimod kan der være en risiko ved flaskevand, da bakterier kan formere sig, hvis åbne beholdere ikke tømmes i løbet af et par dage. Dette kan f.eks. være et problem ved de opstillede kildevandsbeholdere rundt omkring på mange arbejdspladser.