Kommuner

 

Syddjurs Kommune
DVN har bistået Syddjurs Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af foldermateriale til oplysning om nye krav til spildevandshåndtering. Se Spildevand_i_det_åbne_land

Kommuner generelt
DVN deltager gerne i projekter inden for vores særlige kompetenceområder:

1. Analyseovervågning via www.mitdrikkevand.dk – gerne i samarbejde med kommunens vandværker og vandråd, hvilket vil give kommunen en unik mulighed for helt gratis at følge vandværkernes opdaterede stamdata og årsdata. Det giver ideelle betingelser for registrering og et enestående værktøj til samarbejde om kommunens fremtidige rene drikkevand.
2. Vandressourcer og hydrogeologiske vurderinger
3. Tilstandsvurdering af fælles- og enkeltanlæg – læs mere om enkeltanlæg
4. Koordinerede samarbejder mellem landbrug og vandværker i indsatsplanlægningen – læs på www.mitlandbrug.dk