Samarbejde

DVN sætter fokus på samarbejder om bevarelse af den decentrale vandforsyning.

Vi søger at samle alle gode kræfter i arbejdet med at styrke et netværk af små forsyningsenheder – alle de frivillige ildsjæle, som driver vandværker i Danmark. Det gælder om at stille viden til rådighed og derigennem styrke bestyrelsernes beslutningsprocesser.

På www.vandguiden.dk findes ordbøger om vandrelaterede emner og begreber. Tanken er frit at lade fagfolk dele ud af deres erfaringer og synspunkter – og vandværksfolk kan således selv søge inspiration og nyttige informationer.

, , , ,