Vandværk i Skole

  • Et udvidet samarbejde mellem skole og lokal vandværk
  • Lokal undervisning, der tager udgangspunkt i lokalt vandværk
  • Fællesfaglig undervisning i 7-9 klassetrin
  • Åben skole
  • Grønt Flag – Grøn Skolevis

Folder Vandværket i Skole

For vandværket er der mange fordel ved at samarbejde med skolen:

  • Eleverne fortæller måske de nære voksne om oplevelserne med vandværket.
  • Eleven som ambassadør omkring beskyttelse af vand i oplandet = Fremtidigt bedre drikkevand.
  • Den direkte kontakt med lærerne og eleverne giver potentielle nye/ fremtidige bestyrelsesmedlemmer.
  • Medindflydelse på holdningsdannelsen hos elever omkring vand.
  • Større og dybere lokalt kendskab til vandværket hos bestyrelsen