Tilstandsrapport m/forslag til handlingsplan

En væsentlig forudsætning for at levere vand af god kvalitet er, at vandværkets egne interne forhold er i orden.

En overskuelig rapport, som bygger på en gennemgang af alle de vigtige dele på vandværket, afprøvning af pumper, udtagning af prøver fra boringer og filtre samt test for utætheder m.m.

Vi vurderer indvindingsopland og kildeplads ud fra arkivoplysninger og tilgængelig kortlægning og planer. Vi vurderer vandværkets analyser – både råvand og drikkevand.

Rapporten giver forslag om informationer:rapport

 • Forebyggelse og samarbejde mellem vandværker og landmænd
 • Levetidsforlængelse af indvindingsboringer ved ændret indvindingsstrategi – kan der indvindes på en mere hensigtsmæssig måde?
 • Tilstanden og evt. restlevetid og værdiansættelser
 • Er vandbehandlingen i orden?
 • Er drikkevandskvaliteten i orden?
 • Udviklingen i råvandets kvalitet
 • Kan der spares energi?
 • Rapporten afsluttes typisk med et møde i vandværket bestyrelse, hvor der vurderes om rapportens anbefalinger skal omsættes til praksisgraf_aarsdata
 • Er opgaverne for store (f.eks. renoveringer), kan det være en god ide at lade en uvildig rådgiver (DVN) følge projektet?
 • På den måde får bestyrelsen sikkerhed for at få en bedre løsning, så pengene er brugt fornuftigt

Gode grunde til at få en tilstandsrapport:

 • Overblik
 • Beslutningsgrundlag
 • Forebyggelse
 • Grundlag for udbudsmateriale til opgaver/renovering
 • Grundlag for vandværks-passer system
 • Grundlag for prisfastsættelse

*) I tilstandsrapporten er der udarbejdet skemaer med kortlægning af administration, boringer og vandværk. Kortlægningen er udarbejdet i henhold til de nye krav til ledelsessystem og tilsyn fra kommunen.

**) incl. risikovurdering af anlæg

Kontakt DVN hvis du ønsker mere information om tilstandsrapporten og få evt. tilsendt et eksempel på en tilstandsrapport, som passer til dit vandværk.

Prisen for udarbejdelse af tilstandsrapport med forslag til handlingsplan udregnes i hvert enkelt tilfælde, men beløber sig normalt til 15.000 – 30.000 kr.

PB Tilstandrapport

Opdatering af tilstandsrapport
Når tilstandsrapporten er lavet, munder det ofte ud i, at vandværket får foretaget nogle forbedringer. Ved en opdatering tilføjes de forbedringer, som vandværket har fået leveret, og der vurderes på ny. Det anbefales, at opdateringen udføres hvert eller hvert andet år afhængig af vandværket.

Hvor får jeg mere information?

Ring 98 66 66 66 og hør nærmere.