Mitdrikkevand.dk

Informationssystemet Mitdrikkevand.dk er et Internetbaseret arkiv, hvor vandværker kan lagre og håndtere alle former for tekniske data. Årlige nøgletal samles, bearbejdes og fremlægges for bestyrelsen sammen med stamdata og rapporter i en let tilgængelig form.

Grafudtræk fra mitdrikkevand.dk

 

  Grafudtræk fra mitdrikkevand.dk

DVN tilbyder et brugervenligt værktøj til teknisk personale og bestyrelser i Danmarks vandforsyninger.

 

 

Systemet kan også anvendes til at informere forbrugerne om kvaliteten af drikkevandet.
Målet er at gøre det let for vandforsyninger at få overblik over analyser og lette håndteringen og opbevaringen af data.
Det skal være enkelt for vandforsyninger at informere forbrugerne om drikkevandet, og forbrugerne skal kunne følge udviklingen.
Systemet skal altid være opdateret og fungere effektivt i det daglige samt i krisesituationer.

DVN vil gerne bidrage til, at analyserne udnyttes bedre – især til forebyggelse. Et typisk middelstort vandværk har de seneste 20 år investeret kr. 300.000 i analyser. Vi synes, det er værd at få mere ud af de penge. Overblik og oplysning er vejen frem.

Miljøledelse og benchmarking – ikke kun for de store!
Mitdrikkevand.dk kan benyttes til miljøledelse og energioptimering af alle slags vandværker. For selv små enheder er der tale om en overkommelig investering – især hvis man arbejder sammen med andre vandværker eller vandråd. Her har man i vandrådene mulighed for at samarbejde om store besparelser i forbindelse med nødvendige moderniseringer. Med indførelsen af mitdrikkevand.dk kan bestyrelsen – eller et helt vandråd – dele nyttige informationer og følge udviklingstendenser i vandværksdriften.

Systemet håndterer alle typer data og skaber overblik – udviklingen i vandkvalitet og energiforbrug bringes i sammenhæng med tekniske og administrative data, økonomiske nøgletal, beredskabsplaner og elektroniske tilstandsrapporter. Når nye data lægges ind, er systemet straks klar med opdaterede grafer m.m.

Manuel aflæsning eller fjernovervågning
Vandværks-passeren kan få adgang til systemet og selv indtaste alle pejleresultater og manuelle aflæsninger.
Hvis vandværket allerede har et system til dataopsamling, kan der fra mitdrikkevand.dk let linkes til det nuværende system.
Det kan gøres enkelt, driftsikkert og billigt. Systemet designes til selv små vandværkers pengepung, og det kan let udvides til fjernovervågning, alarmering m.m.

Analyseovervågning
Mitdrikkevand.dk giver overblik over samtlige parametre indenfor vandkvaliteten. DVN tilbyder faglig service i forbindelse med indhentning af analyseresultater. De leveres direkte af laboratoriet og gøres hurtigt og sikkert tilgængelige via databasen. DVN modtager elektronisk kopi af resultaterne fra laboratoriet, vi efterser alle data, og såfremt det giver anledning til bemærkninger, leverer vi hurtigt svar til vandværket – samt rådgivning og forslag til evt. handlinger.

Læs mere om Analyser og nøgletal på mitdrikkevand (pdf).

Hvor får jeg mere information?
Her er Aabybro Vandværk anvendt som demonstration for systemet.

Kontakt DVN 98 66 66 66 eller dmi@dvn.dk