Hjemmesider

En hjemmeside kan være en måde for vandværket at imødekomme forbrugernes og lovgivningens ønsker og krav om information, da Internettet er et særdeles effektiv informationsværktøj. Herved skabes grundlag for større og bedre kommunikation mellem vandværket og dets forbrugere, hvorved borgerne i lokalområdet i højere grad engageres i deres eget drikkevand.dvn_web

DVN tilbyder hjemmesider til vandforsyninger til særdeles konkurrencedygtige priser.

Læs mere om hjemmesider på www.dvnweb.dk

Ønsker vandværket en elektronisk beredskabsplan tilknyttet til hjemmesiden – koster det kr. 2.200,-.

Vandværket har mulighed for selv at opdatere hjemmesiden. Opstår der en akut lækage eller lign. kan vandværket hurtigt informere sine forbrugere om det.

Tilbud udarbejdes efter aftale mellem DVN og vandforsyningen.

Kontakt os på 98 66 66 66 og hør nærmere om hvordan din vandforsyning kommer på Internettet.

hj_vandraad

Vandråd og Kontaktudvalg
kan med fordel oprette en fælles hjemmeside, hvorved mindre vandværker også kan være med på Internettet.

Se eksempel på herningvandraad.dk.