Enkeltanlæg

Det er vigtigt, at de helt små anlæg, som forsyner en enkelt husstand eller op til 9 huse, en gård med dyr, markvanding eller en industri, som arbejder med fødevarer på samme måde som almene vandværker (10 husstande eller derover), også kan dokumentere rent drikkevand.

DVN tilbyder enkeltanlæg følgende ydelser:
– 1-2 årlige test sæt for coliforme bakterier, incl. dansk vejledning
– vandguiden (lommebog) modtages hvert år i januar måned
– teknisk rådgivning pr. telefon
– anvisning af laboratorium – rabat på obligatorisk analyse
– oprettelse og årlig opdatering af teknisk hjemmeside (elektronisk arkiv)
– tilbud på konsulentbesøg og udarbejdelse af ejendomsrapport for drikkevand, markvanding, m.m.

Priser:

Ovennævnte ydelser er sammensat i 3 pakker (pdf-fil), som man kan vælge imellem

Test sæt for coliforme bakterier – kr. 250,-

E-abonnement 1 – kr. 500,-

E-abonnement 2 – kr. 1.000,- (1 år) herefter kr. 500,-

Priserne er excl. moms.

E-abonnement kan bestilles under kontakt. Du modtager herefter en e-mail med nærmere procedure om opgavefordelinge, betaling, m.m.

Egenkontrol for enkeltanlæg

De fleste enkeltanlæg, der har egen brønd eller boring, nøjes med den lovkrævede drikkevandsanalyse hvert 5. år.
En forurening med sygdomsfremkaldende (coliforme) bakterier kan meget hurtigt ske i ældre boringer og brønde, hvis bare der er de mindste utætheder. Derfor anbefales enkeltanlæg at udføre en egen test for coliforme bakterier mindst 1 gang om året.

Læs mere under bedre egenkontrol.